Kulturforandring


Er din organisation en forhandlingsorganisation?

Er den forandringsparat, åben, fokuseret, i stand til at konkurrere, optimere og overleve i et konkurrencepræget miljø?

Har det nuværende økonomiske klima indflydelse på dine medarbejderes moral?

Har dit team behov for ny energi, behov for at få et positivt mind-set og få nye værktøjer til, hvordan de kan håndtere udfordringerne gennem kompetenceudvikling?

Scotwork kan hjælpe dig med disse udfordringer.  

Vi definerer en forhandlingsorganisation udfra om den kan opfylde en række krav:

 

Er forhandling en del af hjertet i organisationen?

Anser man evnen til at kunne forhandle som en kernekompetence, som ledere og medarbejdere nødvendigvis skal besidde, for at møde fælles mål?

Opfordrer forretningskulturen til en åben dialog omkring situationer, der har forskellige interesser?

Bliver de interne forhandlinger optimeret til organsationens bedste?

Ser ledere forhandling som et middel til at opnå deres prioriteter, samtidig med at de kan imødekomme andres behov?

Hvordan ser "en god aftale" ud?

Forstår de enkelte i organisationen hvad "en god aftale" er for deres afdeling og for organisationen?

Hænger virksomhedens incitamentsprogrammer sammen med det at opnå en god aftale?

Bliver sælgere, indkøbere og de der implementerer belønnet for at levere den bedste aftale for virksomheden?

Hænger de forskellige ordninger sammen i den sidste ende?

Værdsætter virksomheden langsigtet værdiskabelse?

Bliver leverandører og kunder behandlet som partnere?

Underkender de kortsigtede resultatmålinger fordelene på lang sigt?

Anvender virksomheden information og ekspertise på en klog måde?

Fanger systemet hele indholdet op eller fanger det kun fakta omkring aftalen?

Er der systematiske processer til at indsamle de kvalitative aspekter af forhandlingerne, efterrationaliseringer og bliver denne viden gjort tilgængelig for andre i virksomheden?

Bliver den opsamlede viden anvendt inden næste forhandling?

Er der et fælles sprog og arbejdsmetode for forhandlinger?

Kan forskellige afdelinger kommunikere effektivt omkring deres forhandlinger?

Er der en fælles forståelse for forhandlingsprocessen?

Er der et fælles sprog, der sikrer en effektiv efterrationaliseringsdebrief?

Har de en effektiv forberedelsesproces før vigtige forhandlinger?

Har de processer, der støtter, forstærker, opmuntrer og implementerer forhandlingsprocessen?

Modtager de effektiv forhandlingstræning og generere dette kompetenceudvikling hos den enkelte?

Gennemgår den erfarne ledelse samme udvikingsprogram som deres medarbejdere?

Værdsætter de træning ved at briefe deltagere effektivt på forhånd, ved at debriefe efter, ved at sætte handlingsplaner, ved at indføre processerne og måle den enkeltes medarbejderudvikling?

Scotwork kan tilbyde konsulentbistand for at hjælpe dig eller din virksomhed med at blive en mere effektiv forhandlingsorganisation.

For at få mere at vide eller tale med en af vores konsulenter bed om en opringning.