Konsulentbistand i forhandling

Har du en forretningsmæssig udfordring, et projekt eller et problem ?

Scotwork har hjulpet mange kunder med succesfuldt at gennemføre implementering af projekter som: 

  • forhandling af store kontrakter
  • udrulning af ny prisstrategi
  • ændring af handelsvilkår (lokalt såvel som globalt)
  • forankring af forhandlingsplatform i gamle såvel som nye organsísationer
  • ændring af karakteren af forhandlinger mellem fagforeninger og ledelser
  • implementering af omkostnings-reduktionsprogrammer
  • indarbejdning af et positivt "can do" mind-set hos ledelser

Den første fase, hvor vi bruger tid på at forstå baggrunden for projektet og vurdere hvorvidt vores forhandlingsekspertise passer ind, koster ikke noget.

Dette vil blive efterfulgt af et detaljeret forslag med vores anbefalinger. Det kan involvere enkeltstående konsulentbistand, individuel coaching, udformning og gennemførelse af webcasts, forberedelse af et team eller kompetenceudvikling.

Brug os som en del af teamet:

Du kan have Scotworks betragtelige erfaring inden for forhandlingsstrategi på din side, når du står overfor betydelige eller vanskelige forandringer.

Scotwork kan indgå i en konsulterende rolle for en kortere eller længere periode.

Coaching:

Coaching i forbindelse med forestående forhandlinger er en del af vor hverdag. Måske vil din virksomhed nyde godt af at have en personlig coach til at udfordre de enkelte personer i din ledelse. Dermed sikrer du, at de får mulighed for at  udføre deres job til deres bedste. Samtidig hjælper du dem med at få lagt et målbart program, der sikrer, at I får mest muligt ud af deres anstrengelser. Her kan Scotwork give et væsentligt bidrag.  

Generalprøve:

I forbindelse med en nøgleforhandling kan det sommetider være relevant med en slags generalprøve, hvor man får øvet sig på, hvordan man skal behandle nogle af de emner og udfordringer, der måske dukker op. Vores kunder føler det giver dem sikkerhed, kontrol og en afgørende forretningsmæssig fordel i vanskelige situationer.

Strategiudvikling:

Scotwork vil hjælpe dig til at forstå og anerkende forskellighederne i de mange strategiske muligheder du har, igennem en velovervejet strategisk kommunikation. Sammen vil vi skabe og modellere udfald, der hjælper forhandlingsprocessen og skaffer dig det, du vil have - selv i meget vanskelige situationer - med en succesfuld forhandlingsstrategi.